EKG aparati

Aparati za pritisak (sa i bez stetoskopa)
Sterilizatori
Ambu baloni
Pulsni oksimetar
Sukcioni aspirator

Proizvodi

EKG aparati i trake

Štipaljke, iglopisači

Elektrode

Usnici za spirometar

Trake za kontrolu sterilizacije u sterilizatoru i autoklavu