Instrumenti

Spekulumi ( ginekologija, hirurgija)
Makaze, peani, pincete
Skalpel nožići
Skalpel držači
Doboši
Kasete sa i bez poklopca
Posude čisto-nečisto
Igle za šivenje
Neurološki čekić
Neurološke lampice
Komplet za malu hirurgiju
Laringoskop kofer
Pulsni oksimetar
ORL
Omče za cerumen
Ušni spekulumi
Nosni spekulumi
Špric za ispiranje uha

Proizvodi

Spekulumi ( ginekologija, hirurgija)

Makaze, peani, pincete

Skalpel nožići

Skalpel držači

Doboši

Kasete sa i bez poklopca

Posude: čisto nečisto

Igle za šivenje

Neurološki čekić

Neurološke lampice

Komplet za malu hirurgiju

Laringoskop kofer

Neurološke lampice

Komplet za malu hirurgiju

Laringoskop kofer

Pulsni oksimetar

ORL

Omče za cerumen

Ušni spekulumi

Nosni spekulum

Špric za ispiranje uha