Potrošni materijal

Špricevi – irigacioni, metalni, plastični
Igle za špriceve
Rukavice talkirane, netalkirane, PVC, hirurške, sterilne i nesterilne u svim veličiinama
Vata sanitetska sterilna
Gaza pamučna, hidrofilna, sterilna, flasteri
Zavoji kaliko, zavojni materijal
Kese za sterilizaciju
Rolne za sterilizaciju

Proizvodi

Špricevi - irigacioni, metalni, plastični Igle za špriceve

Rukavice talkirane, netalkirane, PVC, hirurške, sterilne i nesterilne u svim veličiinama

Špricevi - irigacioni, metalni, plastični Igle za špriceve

Gaza pamučna, hidrofilna, sterilna, flasteri

Zavoji kaliko, zavojni materijal

Kese za sterilizaciju

Rolne za sterilizaciju